Украина
Сменить
Сменить

Курс BAS Бухгалтерія в Харькове

Курс розрахований на 40 академічних годин
та охоплює такі теми:

ОСНОВИ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ BAS (1С)

Принципи функціонування системи: конфігурування та ведення обліку. Авторизація доступу. Технічні прийоми роботи з програмою: меню, піктограми та кнопки, "гарячі" клавіші.
Основні поняття програми. Константи, перерахування, довідники: формування, редагування та видалення об'єктів.
Введення вхідних залишків за синтетичними та аналітичними рахунками. Перевіряє правильність введення залишків. Вступний баланс.


СПОСОБИ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Ручне введення бухгалтерських операцій. Порядок заповнення реквізитів ручної операції. Формування бухгалтерських проводок.
документи. порядок заповнення первинного документа. Формування проводок під час документального введення інформації.


ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Придбання основних засобів. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу. Нарахування зносу основних засобів. Вибуття основних засобів.
Відображення в обліку надходження, зносу та вибуття нематеріальних активів.


ОБЛІК ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ І РОЗРАХУНКІВ

Облік касових операцій. Формування прибуткових та видаткових касових ордерів. Ведення касової книги. Складання авансових звітів.
Облік розрахунків через банк. Виписка платіжного доручення. Формування виписки банку за поточним рахунком.


ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І МШП

Відображення надходження матеріалів, товарів та МШП за передоплатою, з наступною оплатою та за готівку. Придбання матеріалів підзвітною особою.
Списання матеріалів. Введення в експлуатацію МШП. Відпустка матеріалів у виробництво.
Формування книги придбань.


ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Нарахування заробітної плати. Розрахунок утримань із заробітної плати. Формування розрахункової та розрахунково-платіжної відомостей, розрахункових листків. Оформлення видачі зарплати з каси.


ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тип объявления:
Услуги, предлагаю
Торг:
--

Информация о компании, которая разместила объявление:

Учебный центр "Планета знаний" - это прогрессивный центр подготовки и переподготовки специалистов. наш центр ценен тем, что знания можно с легкостью применить в работе, современная материально-техническая база, содействие в трудоустройстве.===|тэги удалены|=== Сайт: www.isp.ho.com.ua

Действия с объявлением #1153602

Поделитесь с друзьями и знакомыми

Поделитесь объявлением Курс BAS Бухгалтерія с друзьями, знакомыми, потенциальными клиентами, используйте для этого социальные сети, мессенджеры. Это придаст объявлению популярности и эффект многократно повысится.

Сохраните или сообщите о нарушении