Украина
Сменить
Сменить

Курс Бухгалтер з первинної документації в Харькове

Основа теорії бухгалтерського обліку
• Мета і завдання Бухгалтерського обліку. Предмет. Принципи бухобліку.
• Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера по роботі з документами первинної бухгалтерії.
• Об'єкти бухгалтерського обліку. Господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру в бухгалтерському обліку.
• Рахунки і подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення, обов'язковість ведення.
• Активні і пасивні рахунки, їх структура.
• План рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура.
Облік грошових коштів, розрахункових операцій
• Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Обов'язки касира. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
• Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку. Положення про РРО.
• Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на розрахункових рахунках підприємства.
• Вимоги до платіжних документів. Виписка з банку.
• Форми розрахунків. Розрахунки з підлеглими особами.
Облік запасів
• Документальне оформлення та бухгалтерський облік операцій з запасами.
• Складський облік. Особливості обліку малоцінних і швидко зношуються предметів по П (с) БО. Інвентаризація запасів.
• Розкриття інформації про запаси і звітності.
Облік товарних операцій в підприємствах торгівлі
• Особливості обліку в оптовій торгівлі. Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
• Документальне оформлення надходження та вибуття товарів.
• Бухгалтерський облік торгових операцій.
• Первісна вартість товару. Торгова оцінка. Метод ціни продажу.
Так само в курс входить розділ - "Основи роботи з програмою 1С: Підприємство - Бухгалтерія 8.3"
• Основні поняття програми. Константи, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
• Прийом готівкових коштів з різних джерел
• Видача готівкових грошових коштів

Тип объявления:
Услуги, предлагаю
Торг:
неуместен

Информация о компании, которая разместила объявление:

Учебный центр "Планета знаний" - это прогрессивный центр подготовки и переподготовки специалистов. наш центр ценен тем, что знания можно с легкостью применить в работе, современная материально-техническая база, содействие в трудоустройстве.===|тэги удалены|=== Сайт: www.isp.ho.com.ua

Действия с объявлением #1707286

Поделитесь с друзьями и знакомыми

Поделитесь объявлением Курс Бухгалтер з первинної документації с друзьями, знакомыми, потенциальными клиентами, используйте для этого социальные сети, мессенджеры. Это придаст объявлению популярности и эффект многократно повысится.

Сохраните или сообщите о нарушении